Voor familiebedrijf en bedrijfsfamilie

 

Succes van het familiebedrijf en harmonie in de familie

Familiebedrijven hebben een bepaalde kracht en bepaalde uitdagingen door de overlap van familie en bedrijf. Het is belangrijk, voor henzelf en voor de Nederlandse economie, dat zij daar inzicht in hebben en hun organisatie, processen en keuzes daarop goed inrichten. Voor bedrijfsfamilies, die meestal niet gewend zijn om gestructureerd met elkaar te spreken en werken, kan dat een hele opgave zijn.

Als u begeleiding zoekt bij vraagstukken die te maken hebben met uw eigendomsstrategie, organisatie van de familie, samenwerking tussen familieleden, ontwikkeling van de volgende generatie, zeggenschap, overdracht van het familiebedrijf of inrichting van goed bestuur:
Symbioose zoekt met ondernemers, hun opvolgers of bedrijfsfamilies de juiste aanpak en oplossingen. Symbioose kan u ondersteunen bij het uitzetten van de lijnen voor de toekomst, de implementatie van uw plannen of het lostrekken van vraagstukken die vastgelopen lijken.

Wat helpt familiebedrijven verder?

Jacqueline van Zwol: “Allereerst goed luisteren naar wat wat er speelt in de familie, in het bedrijf en bij de eigenaren. Alle bedrijfsfamilies en familiebedrijven zijn anders. Er spelen hele eigen zakelijke en emotionele aspecten. Betrokkenen hebben eigen wensen. Als duidelijk is wat er speelt en wat de wensen zijn dan kunnen best practices van andere familiebedrijven of bedrijfsfamilies helpen om de bewustwording over opvolging en besturing van het familiebedrijf te vergroten. Over zowel zakelijk-rationele als emotionele aspecten. Vervolgens kunnen eigen best practices en oplossingen worden ontwikkeld”.

Naast oprichter van Symbioose is Jacqueline mede-oprichter en partner van Innoo family business consultants, zie www.innoo.nl. INNOO bundelt de ervaring van haar partners en hun netwerken op het gebied van familiebedrijven en verbetert daarmee de dienstverlening aan familiebedrijven.

Symbioose heeft individuen, familiebedrijven en bedrijfsfamilies begeleid bij:
- het maken van een familieconvenant of familiestatuut
- het in kaart brengen van familiewaarden
- ontwikkelen van visie op overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie
- ontwikkelen en begeleiden van implementatie van een opvolgingsplan
- overdracht van eigendom naar de volgende generatie
- inrichten van een adequate governance structuur met meer generaties
- het vinden van de rol als eigenaar
- toetreding in het familiebedrijf
- samenwerking tussen neven en nichten
- het ontwerpen en faciliteren van aandeelhouders- of familiebijeenkomsten
- het omgaan met (zakelijke) conflicten
- voorbereiden van familie en bedrijf op een externe CEO