Aanbod Symbioose

Sparringpartner, adviseur en facilitator voor bedrijfsfamilies en familiebedrijven

Het kan zijn dat u precies weet wat u van Symbioose wilt. Bijvoorbeeld u individueel begeleiden bij de intrede in het bedrijf. Of de familie begeleiden bij het opstellen van een familieconvenant of familiestatuut, het faciliteren bij de totstandkoming van de familievisie of een opleidingsplan maken voor de volgende generatie. Het kan ook zijn dat het proces gewoon niet loopt zoals u wilt en dat u een sparringpartner zoekt om de juiste stappen te bepalen en te begeleiden. Of u wilt zich laten adviseren over de manier waarop u het bestuur van het familiebedrijf zo effectief mogelijk kan inrichten. In al die situaties kunt u Symbioose inschakelen. Mocht dat nodig zijn, dan heeft Symbioose ook een ruim netwerk van diverse professionals -HRM, organisatie ontwikkeling, fiscalisten, financiers, juristen, corporate finance specialisten, psychologen, personal coaches, familietherapeuten- waarmee wordt samengewerkt.Symbioose verzorgt ook interactieve workshops en presentaties.

Voor overdragers van familiebedrijven, bijvoorbeeld bij:

 • dilemma’s (gelijke behandeling kinderen, verkopen of in de familie houden, vader- of directeursrol, loslaten) helder krijgen
 • regie over het opvolgingsproces houden, rust in het opvolgingsproces houden
 • wel of niet als commissaris doorgaan
 • externe commissarissen of raad van advies instellen

Voor opvolgers in familiebedrijven, bijvoorbeeld bij:

 • uitstippelen en bewandelen van je carrièrepad, binnen of buiten het familiebedrijf.
 • maken van persoonlijke en zakelijke keuzes over eigenaar worden van het familiebedrijf
 • balans werk-privé
 • omgaan met de familie, samenwerken met familie
 • omgaan met medewerkers als “zoon of dochter van de baas”
 • een opleidingsplan ontwikkelen (bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap, inzicht in de cijfers van het familiebedrijf e.a.)

Voor bedrijfsfamilies, bijvoorbeeld bij:

 • opstellen van een familiestatuut
 • helder krijgen van de doelstellingen van de familie voor een succesvolle overdracht
 • opstellen van een opvolgings- en overdrachtsplan
 • communicatie in de familie, communicatie met de Raad van Commissarissen en directie
 • inrichten en laten werken van een STAK bestuur

Voor directeuren niet-familieleden, bijvoorbeeld bij:

 • omgaan met betrokken eigenaren
 • beoordelen van familieleden die in het bedrijf werken
 • coachen en opleiden van de volgende generatie in het familiebedrijf

Interactieve workshops en presentaties voor bedrijfsfamilies, dienstverleners of andere geinteresseerden

 • ontwikkeling, coaching en mentoring van de volgende generatie leiders of eigenaars
 • inrichting en functioneren van het STAK bestuur
 • teamwork tussen broers en zussen
 • de rol van de Raad van Commissarissen in het familiebedrijf
 • governance en rolverdeling in het familiebedrijf
 • ontwikkelen van een betrokken eigenaarsteam
 • bedrijfsoverdracht: een emotioneel mijnenveld?
 •